kenmodel.net
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline:0965490534(kết bạn zalo) MR KEN
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Minh
Giá: 2.000.000K

Nick name: Minh

 • *** MS nhân viên: 154
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Đạt
Giá: 1.500.000K

Nick name: Đạt

 • *** MS nhân viên: 153
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Phong
Giá: 1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** MS nhân viên: 152
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Hoàng
Giá: 1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** MS nhân viên: 151
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 150
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Anh khoa
Giá: 1.200.000K

Nick name: Anh khoa

 • *** MS nhân viên: 178
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Vũ
Giá: 1.500.000K

Nick name: Vũ

 • *** MS nhân viên: 300
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Huy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Huy

 • *** MS nhân viên: 10
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Cụ non
Giá: 1.200.000K

Nick name: Cụ non

 • *** MS nhân viên: 155
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Thịnh
Giá: 1.500.000K

Nick name: Thịnh

 • *** MS nhân viên: 300
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút
Duy
Giá: 1.500.000K

Nick name: Duy

 • *** MS nhân viên: 400
 • Dịch vụ: Điều đúng hình, đúng nhân viên
 • Thời gian: 60 - 90 phút