kenmodel.net
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline:0965490534(kết bạn zalo) MR KEN
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Ginle
1K

Nick name: Ginle

 • *** Mã số: 016
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 18cm
Quý
1.200.000K

Nick name: Quý

 • *** Mã số: 657
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Bo
1.200.000K

Nick name: Bo

 • *** Mã số: 208
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Long
1.500.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 593
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Minh
1.200.000K

Nick name: Minh

 • *** Mã số: 570
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Tuấn
1.300.000K

Nick name: Tuấn

 • *** Mã số: 056
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Hàng khủng
Khanh
1.200.000K

Nick name: Khanh

 • *** Mã số: 332
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Dũng
1.200.000K

Nick name: Dũng

 • *** Mã số: 049
 • *** Năm sinh: 25
 • *** Hàng dài: 22cm
Luân
1.200.000K

Nick name: Luân

 • *** Mã số: 419
 • *** Năm sinh: 2003
 • *** Hàng dài: 18cm
Trung
1.200.000K

Nick name: Trung

 • *** Mã số: 711
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 18cm
Ti
1.200.000K

Nick name: Ti

 • *** Mã số: 669
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Quân
1.200.000K

Nick name: Quân

 • *** Mã số: 343
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Nhân
1.200.000K

Nick name: Nhân

 • *** Mã số: 423
 • *** Năm sinh: 2001
 • *** Hàng dài: 18cm
Nguyên
2.500.000K

Nick name: Nguyên

 • *** Mã số: 326
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Vũ
1.200.000K

Nick name: Vũ

 • *** Mã số: 407
 • *** Năm sinh: 2001
 • *** Hàng dài: 18cm
Sang
1.200.000K

Nick name: Sang

 • *** Mã số: 51
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Ken
1.500.000K

Nick name: Ken

 • *** Mã số: 329
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Minh hy
1.200.000K

Nick name: Minh hy

 • *** Mã số: 107
 • *** Năm sinh: 25
 • *** Hàng dài: Hàng khủng
H anh
1.200.000K

Nick name: H anh

 • *** Mã số: 335
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Minh
1.200.000K

Nick name: Minh

 • *** Mã số: 345
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Long
1.000.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 273
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Vinh
1.200.000K

Nick name: Vinh

 • *** Mã số: 327
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 18cm
Hưng
1.500.000K

Nick name: Hưng

 • *** Mã số: 376
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 19cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 102
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Thái
1.200.000K

Nick name: Thái

 • *** Mã số: 143
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Hoài
1.500.000K

Nick name: Hoài

 • *** Mã số: 146
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: 19cm
Hoàng
1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 145
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Quốc đạt
1.200.000K

Nick name: Quốc đạt

 • *** Mã số: 144
 • *** Năm sinh: 19
 • *** Hàng dài: To khủng