kenmodel.net
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0979079645 (kết bạn zalo) MR KEN
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Thanh
1.200.000K

Nick name: Thanh

 • *** Mã số: 638
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 17cm
Mạnh
2.000.000K

Nick name: Mạnh

 • *** Mã số: 500
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Công
1.500.000K

Nick name: Công

 • *** Mã số: 476
 • *** Năm sinh: 2002
 • *** Hàng dài: 18cm
Hoài
1.200.000K

Nick name: Hoài

 • *** Mã số: 063
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Hàng khủng
Phi
1.200.000K

Nick name: Phi

 • *** Mã số: 360
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 18cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 091
 • *** Năm sinh: 23
 • *** Hàng dài: 19cm
Max
1.200.000K

Nick name: Max

 • *** Mã số: 454
 • *** Năm sinh: 2002
 • *** Hàng dài: 18cm
Model D
3.500.000K

Nick name: Model D

 • *** Mã số: 481
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 20cm
Vô vị
1K

Nick name: Vô vị

 • *** Mã số: 012
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: 17cm
Thành
1.500.000K

Nick name: Thành

 • *** Mã số: 089
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: 19cm
Tây lai
1.500.000K

Nick name: Tây lai

 • *** Mã số: 443
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Hải
1.200.000K

Nick name: Hải

 • *** Mã số: 309
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 20cm
Yuki
1.200.000K

Nick name: Yuki

 • *** Mã số: 413
 • *** Năm sinh: 2004
 • *** Hàng dài: 18cm
Lợi
1.200.000K

Nick name: Lợi

 • *** Mã số: 108
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Vương
1.200.000K

Nick name: Vương

 • *** Mã số: 381
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 18cm
Hoàng
1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 184
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Nguyên
1.200.000K

Nick name: Nguyên

 • *** Mã số: 302
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 18cm
Nguyên
2.500.000K

Nick name: Nguyên

 • *** Mã số: 326
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 20cm
Thiện
1.200.000K

Nick name: Thiện

 • *** Mã số: 356
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Tú
1.500.000K

Nick name: Tú

 • *** Mã số: 409
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Gia bảo
1.200.000K

Nick name: Gia bảo

 • *** Mã số: 259
 • *** Năm sinh: 24t
 • *** Hàng dài: 18cm
Hiển
1.200.000K

Nick name: Hiển

 • *** Mã số: 274
 • *** Năm sinh: 1997
 • *** Hàng dài: 19cm
Hải
1.200.000K

Nick name: Hải

 • *** Mã số: 115
 • *** Năm sinh: 25
 • *** Hàng dài: To khủng
Phong
1.500.000K

Nick name: Phong

 • *** Mã số: 403
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 19cm
Thái
1.200.000K

Nick name: Thái

 • *** Mã số: 143
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Quốc đạt
1.200.000K

Nick name: Quốc đạt

 • *** Mã số: 144
 • *** Năm sinh: 19
 • *** Hàng dài: To khủng
Hoàng
1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 145
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Hoài
1.500.000K

Nick name: Hoài

 • *** Mã số: 146
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: 19cm