kenmodel.net
Phục vụ tận nơi Bắc - Trung - Nam (bảo mật thông tin khách hàng & điều đúng hình ảnh & đúng nhân viên)
*** Vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo (để được tư vấn kỹ càng hơn) ***
Hotline: 0866491880 (kết bạn zalo) MR KEN
(Quý khách vui lòng sao chép số điện thoại trên để kết bạn zalo)
 
Anh
1.200.000K

Nick name: Anh

 • *** Mã số: 571
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Mạnh
1.500.000K

Nick name: Mạnh

 • *** Mã số: 193
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Chung
1.200.000K

Nick name: Chung

 • *** Mã số: 496
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Tâm
1.200.000K

Nick name: Tâm

 • *** Mã số: 426
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Vương
1.500.000K

Nick name: Vương

 • *** Mã số: 247
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 18cm
Sơn
1.200.000K

Nick name: Sơn

 • *** Mã số: 299
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 20cm
Nam
1.000.000K

Nick name: Nam

 • *** Mã số: 035
 • *** Năm sinh: 26
 • *** Hàng dài: 23cm
Hoài
1.200.000K

Nick name: Hoài

 • *** Mã số: 063
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Hàng khủng
Mỹ
1K

Nick name: Mỹ

 • *** Mã số: 020
 • *** Năm sinh: 26
 • *** Hàng dài: 22cm
Bii
1.200.000K

Nick name: Bii

 • *** Mã số: 498
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Long
1.200.000K

Nick name: Long

 • *** Mã số: 058
 • *** Năm sinh: 25
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Tùng
1.200.000K

Nick name: Tùng

 • *** Mã số: 590
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Hùng
1.500.000K

Nick name: Hùng

 • *** Mã số: 316
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 19cm
Roy
1.200.000K

Nick name: Roy

 • *** Mã số: 375
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 18cm
Ryan
1.200.000K

Nick name: Ryan

 • *** Mã số: 312
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Bin
1.200.000K

Nick name: Bin

 • *** Mã số: 102
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Vũ
1.200.000K

Nick name: Vũ

 • *** Mã số: 300
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Toàn
1.200.000K

Nick name: Toàn

 • *** Mã số: 386
 • *** Năm sinh: 2004
 • *** Hàng dài: 18cm
Vinh
1.200.000K

Nick name: Vinh

 • *** Mã số: 327
 • *** Năm sinh: 1996
 • *** Hàng dài: 18cm
Minh
1.200.000K

Nick name: Minh

 • *** Mã số: 333
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Kelvin
1.200.000K

Nick name: Kelvin

 • *** Mã số: 309
 • *** Năm sinh: 2000
 • *** Hàng dài: 18cm
Phong
1.200.000K

Nick name: Phong

 • *** Mã số: 340
 • *** Năm sinh: 1998
 • *** Hàng dài: 18cm
Minh
1.500.000K

Nick name: Minh

 • *** Mã số: 330
 • *** Năm sinh: 1999
 • *** Hàng dài: 18cm
Tuấn
1.200.000K

Nick name: Tuấn

 • *** Mã số: 374
 • *** Năm sinh: 2003
 • *** Hàng dài: 18cm
Hoàng
1.200.000K

Nick name: Hoàng

 • *** Mã số: 145
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Thái
1.200.000K

Nick name: Thái

 • *** Mã số: 143
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: Cực khủng
Quốc đạt
1.200.000K

Nick name: Quốc đạt

 • *** Mã số: 144
 • *** Năm sinh: 19
 • *** Hàng dài: To khủng
Hoài
1.500.000K

Nick name: Hoài

 • *** Mã số: 146
 • *** Năm sinh: 24
 • *** Hàng dài: 19cm
0866491880
0866491880
0866491880